Investujte do inovativních technologických společností ve světě realit, energetiky a developmentu

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Investičním cílem našeho fondu AVANT ENERGY SICAV, a.s. je dlouhodobé zhodnocování vkladů investorů prostřednictvím investic do technologických společností, které poskytují dodávky technologií do nemovitostí a nemovitostní služby. V současnosti máme investice v pěti obchodních společnostech a zároveň hledáme další inovativní projekty v oblasti realitních služeb, které by naše portfolio rozšířily. Společnosti v našem portfoliu společně pokrývají celý životní cyklus nemovitostí, od developmentu po facility management. Ke svým službám přitom naše portfoliové firmy přistupují v duchu Proptechu, tedy s aplikací inovativních technologií a chytrých řešení.

Investiční strategie
Investice do inovativních firem v developmentu, realitách a energetice

Očekávaný výnos akcií
Aktuální hodnota majetku

PROČ INVESTOVAT

 • INVESTOVAT
  Portfoliové firmy Avant Energy poskytují komplexní péči o nemovitosti od developmentu přes dodávky technologií až po dodávky energií, fond tak těží z celého životního cyklu nemovitosti
 • Real estate je nejhodnotnějším sektorem na světě, který je odolný vůči externím vlivům a který aktuálně prochází adaptací na inovativní technologie a chytrá řešení
 • Profesionální správa majetku odborníky se zkušenostmi z dotčených oblastí
 • Vyšší míra diverzifikace portfolia
 • Nízké vstupní a výstupní poplatky
 • Dohled České národní banky

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Typ fondu Fond kvalifikovaných investorů
Zaměření fondu Investice do účastí v kapitálových společnostech
Frekvence úpisu investičních akcií (IA) Měsíčně
Cenný papír Investiční akcie třídy A
Odkupy IA Na požádání se splatností 9 měsíců
Veřejná obchodovatelnost Ne
Doba trvání fondu Na dobu neurčitou (od 27. 4. 2020)
Minimální investice klienta
 • 100 000 Kč (pro § 272 odst. 1 písm. a) až h) Zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech)
 • 1 000 000 Kč (pro § 272 odst. 1 písm. i) bod 2 Zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech)
 • ekvivalent 125 000 EUR (pro § 272 odst. 1 písm. i) bod 1 Zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech)
 • Investiční horizont klienta Střednědobý, 4 roky
  Vstupní poplatek až 3 %
  Výstupní poplatek 0% po 6-ti měsících, 5% do 6-ti měsíců
  Obhospodařovatel a administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
  Náklady fondu Maximálně 2 % p.a. z průměrné hodnoty aktiv
  Opce fondu Fond má právo uplatnit odkup investičních akcií za aktuální cenu investičních akcií platnou pro kalendářní měsíc, ve kterém bylo právo odkupu ze strany fondu uplatněno
  Depozitář CYRRUS, a.s.
  Auditor PKF APOGEO Audit, s.r.o
  Regulace a právní řád Česká národní banka a Česká republika
  Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
  Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech

  PŘÍLOHY

  Sdělení klíčových informací – KID
  Memorandum

  KONTAKT

  Máte zájem investovat s námi do inovativních realitních služeb? Kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech nebo přes kontaktní formulář. Ozveme se vám co nejdříve.

  AVANT ENERGY SICAV, a.s.

  Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

  Mobil: +420 604 242 666
  E-mail: investice@rn-tech.cz

  Najít na mapě | Navigovat

  IČO: 09116451
  DIČ: CZ09116451

  Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25277.

  UPOZORNĚNÍ PRO INVESTORY

  AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona.

  Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4.

  Další důležité informace pro investory na: https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace.

  Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný́ investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu.
  Fond upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
  Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

  Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. www.avantfunds.cz/gdpr/.